Pedagogiska lärokursen

1890-1956

SE/SSA/0630

Pedagogiska lärokursen, inrättad 2 oktober 1890, anordnade föreläsningar och kurser i syfte att fortbilda lärare och lärarinnor vid Stockholms folkskolor. Kurserna omfattade ämnena kristendom, svenska språket, svensk historia, tyska och kemi. Arkivet består huvudsakligen av protokoll 1890-1945.

Uppdaterad