Pastorns gossar

Pastorns Gossars klubbtävling 1912, stafett 400 m. Kalle Lindblom, klubbens stora fixstjärna vid denna tid, lämnar stafettpinnen till klubbkamraten S. Levin. Källa: SE/SSA/0913A, SoIK Hellas, F1:1.

1903-1912

SE/SSA/0913A

Pastorns gossar bildades av Sofia församlings förste kyrkoherde Ernst av Klefbeck. Föreningen var verksam 1899-1912 och drev en sim- och idrottsklubb. Sim- och idrottsklubben bytte 1912 namn till SOIK Hellas. Handlingar ingår i SOIK Hellas arkiv, t.ex. liggare 1903-1908 (D:1) och handlingar till en utställning, bl.a. bilder, trycksaker och program fr.o.m. 1907 (F I).

Uppdaterad