Palmgrenska samskolan

 1877-1977

SE/SSA/0979

Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom startades av Karl Edvard Palmgren 1876 och var först inhyrd i Brunkebergs hotell. I början var läsämnena få och undervisningen bestod huvudsakligen av praktiska ämnen som korg- och pappersflätning, svarvning, snickeri och teckning. Pojkar och flickor i åldrarna 5-14 år undervisades tillsammans.

Läsåret 1891/92 bytte skolan namn till Palmgrenska samskolan. År 1905 hade skolan utvecklats till ett läroverk omfattande realskola och gymnasium. Den privata skolan kommunaliserades 1974 och upphörde efter v.t. 1977. Fr.o.m. 21 januari 1877 då skolan flyttade till Regeringsgatan 28 till h.t. 1938 då skolans sista adress blev Kommendörsgatan 13 flyttade skolan minst 8 gånger.

De äldsta arkivhandlingarna består av årsredogörelser fr.o.m. 1877, prövningar i student- och realexamen fr.o.m. 1887, fotografier fr.o.m. 1887 och elevmatriklar fr.o.m. 1889. I årsredogörelserna, som är mycket utförligt skrivna, förekommer även elevkataloger 1888/89-1955/56.

Uppdaterad