Nykterhetsfolket i Stockholm centralförsamling

SE/SSA/0619

1900-1919

Centralförsamlingen tillkom den 3 maj 1901 och verkade för samarbete mellan olika nykterhetsorganisationer i Stockholm: Goodtemplarorden, Nationalgoodtemplarorden, Templarorden, Blå bandet, Nykterhetsorden Verdandi, Nykterhetsarmén och Nordiska lärarnas helnykterhetsförening. Centralförsamlingen kom att spela viss roll vid de politiska valen genom att aktivt stödja absolutistiska valkandidater inom de frisinnade och socialdemokratiska partierna. Troligen är slutåret för verksamheten 1919 då protokollen slutade föras. I arkivet förekommer t.ex. korrespondens 1914-1919 i vars serie ingår redogörelser, upprop, pressklipp m.m.

Uppdaterad