Nykterhetsarmén

SE/SSA/0618

1896-1922

Nykterhetsarmén bildades i Karlskrona 1896. Dess ändamål angavs vara "rusdrycksbrukets utrotande med alla till buds stående lagliga medel". Enligt reglementet skulle armén ej befatta sig med politiska eller religiösa frågor, även om Frälsningsarmén delvis tjänande som förebild. Armén styrdes av en generalstab som fr.o.m år 1899 förlades till Stockholm, fr.o.m. 1909 benämnd centralstyrelse. Nykterhetsarmén upphörde 1925.

I arkivet förekommer protokoll 1896-1919, officersrullor 1896-1907 och instruktioner och reglementen 1899-1903.

Uppdaterad