Nya Elementar

SE/SSA/1367

1827-1991

Statens provskola Nya Elementar inrättades höstterminen år 1828 i två hyrda rum i hörnhuset Klara Vattugata/Klara Västra Kyrkogata. Något senare flyttade skolan till Mäster Samuelsgatan 36. År 1859 öppnades ett nybyggt skolhus vid Slöjdgatan 2 intill Hötorget. På samma tomt invigdes en ny byggnad 1899 (riven 1953).

Efter att skolans förste rektor avlidit 1829 förordnades läraren och författaren Carl Jonas Almquist till rektor.

Skolan hade i avsikt, som framgår av första namnet, att pröva nya idéer som sedan blev normgivande för andra läroverk i landet. T.ex. befrielse från obligatoriska klassiska språk från 1878 och försök med en praktisk avgångsklass 1897, föregångare till realexamensklasser, allmänt införda 1905. Nya Elementar, som skolan hette från 1939, förflyttades till Åkeshov 1950 och upphörde den 1 juli 1991.

Arkivet, omfattande drygt 55 meter, är så gott som intakt från hela verksamhetsperioden. Utöver elevregister ingår även ett stort antal anmärkningsliggare 1829-1897 (F 2BA-BB) och fotografier (K 1-3), de äldsta daterade 1862.

Uppdaterad