Norra Reals gymnasium

1876-1987SE/SSA/1295

Stockholms realläroverk inledde sin verksamhet 1876 i Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseet. Vårterminen 1881 avlades studentexamen för första gången. Det nya var att man kunde avlägga studentexamen utan att ha läst latin.

I början tycks dock reallinjen haft lägre anseende än latinlinjen, märkbart då en minoritet av gymnasisterna valde reallinjen. Eftersom Realläroverket under den första tiden var den enda skolan med reallinje växte skolan snabbt. År 1890 flyttade läroverket in i en nybyggnad vid Roslagsgatan på Norrmalm. Den kom allmänt att kallas Norra Real och från och mend höstterminen. 1971 Norra Reals gymnasium.

Arkivet omfattar handlingar t.o.m. vårterminen 1987 då skolan tillfälligt upphörde. I början av 1990-talet återuppstod skolan och från den tiden förvaras dess handlingar hos nuvarande Norra Reals gymnasium.

Arkivet i Stockholms stadsarkiv omfattar drygt 40 hm och innehåller bl.a. årsredogörelser 1876-1961 (B 2), betygskopior 1973-1987 (B 4A), betygskataloger 1876-1987 (D 4A), handlingar rörande skolans historia 1876-1976 (F 4 och Ö 1B:4) fotografier 1876-1973 (F 6) och handlingar rörande skolans föreningar 1878-1979 (Ö 1A-C).

Uppdaterad