Nödhjälpskassan i Stockholm

SE/SSA/0623

1759-1960

Initiativet till bildandet av Nödhjälpskassan togs efter den stora branden i Maria församling 1759. Kassans uppgift var att utdela understöd till nödlidande. Medel till verksamheten erhölls genom donationer. 1983 övertogs förvaltningen av kassan av Ersta diakonisällskap vilka förvarar Nödhjälpskassans handlingar fr.o.m. 1966.

Nödhjälpskassans arkiv i Stockholms stadsarkiv omfattar tiden 1750-1960 och består t.ex. av direktionsprotokoll med bilagor 1759-1960, anmälningsböcker över pensionärer 1771-1843, 1883-1918, donationshandlingar 1759-1938 med förvaltningsböcker 1918-1920 och ett flertal räkenskapsserier 1774-1958.

Uppdaterad