Nikolai lägre apologistskola och lägre elementarläroverk

1823-1876SE/SSA/0291

Nikolai lägre apologistskola startade sin verksamhet den 7 oktober 1823 i hyrda lokaler i församlingens fri- och fattigskolas hus vid Trädgårdsgatan 2. Apologistskolor upprättades i stadens alla församlingar och ersatte kyrkskolorna. Apologistskolan, avsedd för pojkar i åldern ca 8-14 år, var från början en i huvudsak praktiskt inriktad skola för blivande näringsidkare och lägre tjänstemän.

Efter att skolformerna "apologistskola" och "lärdomsskola" (den senare syftade till högre studier) hade sammanförts under begreppet "elementarläroverk" ändrade skolan i Storkyrkoförsamlingen (Nikolai) 1857 namn till Nikolai lägre elementarläroverk. Skolan upphörde 1876.

Arkivet innehåller bl.a. elevmatriklar 1823-1874, betyg 1823-1875 och handlingar rörande undervisningen 1846-1876.

Uppdaterad