Militärförsörjningsinrättningen

1852-1878 SE/SSA/0235

Militärförsörjningsinrättningen var en fattigvårdsanstalt för avskedade och utfattiga militärer som existerade åren 1852-1878. Anstalten hade ursprungligen inrättats på Norrmalm för före detta militärer i Stockholms garnison. År 1861 flyttade den till kvarteret Bondetorpet större på Södermalm. Från år 1864 lydde Militärförsörjningsinrättningen under Stockholms stads fattigvårdsnämnd.

Lokalerna på Söder bestod av fyra stora salar och ett antal mindre, alla mycket enkelt inredda. Först 1874 anskaffades nödvändigheter som bestick, handdukar och tvättställ till inrättningen. De bristfälliga lokalena och bristen på sysselsättning för militärhjonen ledde till Fattigvårdsnämndens beslut att lägga ned inrättningen. År 1878 överfördes 129 inhysta hjon till Allmänna Försörjningsinrättningen på Kungsholmen.

Exempel på handlingar i arkivet är: inskrivningsrulla 1862-1878, remisser 1852-1861 och ritning över inrättningen i kvarteret Bondetorpet Större 1861.

Uppdaterad