Matthias Trost

1606-1644

Sämskmakaren Matthias Trost (1582-1648) var stadens borgmästare 1635-1648. Personarkivet omfattar en volym som innehåller brev från diverse personer, koncept till inlagor i åtskilliga mål samt handlingar rörande rättegång om Olof Pedersson Humblas hus vid Kåkbrinken.

Uppdaterad