Matteuspojkarna

SE/SSA/1183: 1915-1980

Matteus-Pojkarnas Ungdoms- och Idrottsförening (MP) bildades 15 maj 1915 av Vilhelm Viklund, pastor i Matteus församling. Föreningen, som från början skulle verka i kyrklig anda för manliga konfirmander, sysslade med idrotter som fotboll, bandy, ishockey och handboll, men framför allt friidrott. Sportföreningen existerar fortfarande och har numera sektioner för handboll och ishockey.

Ca halva arkivet (totalt 5 hm) utgörs av årshandlingar 1915-1966 (serie F 1) som huvudsakligen består av pressklipp, korrespondens, årsberättelser m.m. I arkivet finns även t.ex. medlemsmatriklar 1915-1974 (serie D) och odaterade fotografier (J:1).

Uppdaterad