Matteus arbetsstuga

SE/SSA/1991: 1904-1990

Den första arbetsstugan i Stockholm tillkom i Adolf Fredriks församling 1887 på initiativ av Anna Hierta-Retzius. Arbetsstugor var föregångare till dagens fritidshem och hade som ändamål att ge fattiga barn med arbetande föräldrar sysselsättning efter skoldagens slut. I arbetsstugan fick barnen en måltid och kunde ägna sig åt syslöjd, skolagning, flätning av spånkorgar och andra praktiska arbeten.

Matteus arbetsstuga öppnades 1904 och kallades först Vasastugan, från 1905 Vasa arbetsstuga, från 26/9 1906 Matteus arbetsstuga och från 1944 Matteus eftermiddagshem. Verksamheten kommunaliserades 1984 och upphörde troligen på 1990-talet. Se utförlig inledning till arkivförteckningen.

Arkivet innehåller t.ex. inskrivningsböcker 1904-1934 (D 1:1), placeringskort för barn födda 1942-1963 (F 1A) - sekretessbelagd enligt SL 7:9, fotografier 1943-1985 (F 3A).

Uppdaterad