Maria vårdanstalt för akut sinnessjuka

SE/SSA/0234

1882-1886 (-1898)

På Maria sjukhus tomt uppfördes år 1881 en fristående byggnad innehållande fyra rum för lika många patienter. Maria dårhus öppnades 1882, fr.o.m. 1883 kallad Maria vårdanstalt för akut sinnessjuka. Sjukhuset tog emot fattiga sinnessjuka som inte kunde beredas plats på hospital. Verksamheten upphörde 1886 och vårdanstalten införlivades med Maria sjukhus. En kort tid under 1898 togs sjukhuset åter i bruk. Arkivet består av 10 volymer räkenskaper 1882-1886 samt 1 volym innehållande inventarieförteckning 1882 och sjukjournaler 1882-1886 och 1898.

Uppdaterad