Maria sjukhus

SE/SSA/0250

1876-1944

Maria sjukhus inledde sin verksamhet 1876 i hörnet av Wollmar Yxkullsgatan och Gamla Prästgårdsgatan, på en plats där Prins Carls uppfostringsanstalt varit belägen. På 1880-talet fanns en särskild upptagningsanstalt för psykiskt sjuka som senare införlivades med sjukhuset (se förteckning nr 234). Maria sjukhus lades ned 1943.

I arkivet som omfattar hela verksamhetsperioden förvaras bl.a. vårdjournaler 1882-1944, poliklinikliggare 1904-1930 och operationsjournaler 1892-1944.

Uppdaterad