Maria Magdalena kyrkoarkiv

SE/SSA/0012

1591-1999

Maria Magdalena församling bildades 1591. Tidigare hade Södermalm tillhört Nikolai församling. Johan III lät påbörja kyrkobyggnaden 1588 som invigdes 1634. Den stora branden i Maria församling som utbröt 19 juli 1759 skadade kyrkan svårt. Efter förslag av arkitekt C.J. Cronstedt återställdes den. Den nuvarande tornöverbyggnaden tillkom 1824.

Sveriges församlingar ansvarade för folkbokföringen av församlingsborna till 30/6 1991 då skattemyndigheterna tog över. Församlingarna upphörde vara statliga myndigheter 31 december 1999. Arkivets serier rörande folkbokföringen (A Ia-F I, vissa G-serier) är skannade och omfattas av 70-årig personsekretess. I arkivet finns även protokoll, räkenskaper, fastighetshandlingar, gravböcker, personalhandlingar, fotografier, kartor och ritningar.

Uppdaterad