Maria kvinnliga konfirmandkrets (M.K.K.)

1908-1958SE/SSA/1202

Föreningen bildades den 28 november 1907 i Maria barnkrubbas lokal, Ragvaldsgatan 10. Enligt stadgarna skulle föreningen vara till för kvinnlig ungdom "som ville göra allvar av sina konfirmationslöften". När ordförande Hildur Hellgren avled 1957 upphörde verksamheten. Arkivet består enbart av protokoll 1908-1958.

Uppdaterad