Maria husmodersskola

SE/SSA/1271A-SE/SSA/1271B

1909-1987

Många familjer på Södermalm hade försatts i ekonomiska svårigheter orsakade av 1909 års hårda arbetskonflikt. Under samma år anordnades därför en bespisningsverksamhet för små barn. I april 1911 bildades Föreningen för husmodersskolor med barnavård av bland andra kronprinsessan Margareta, som själv blev hedersordförande och aktivt deltog i allt arbete inom föreningen. Föreningen (ombildad till stiftelse 1948) startade en hushållskola, Maria husmodersskola, för utbildning av flickor i matlagning och hushållsarbete. Kursen var ettårig och omfattade även undervisning i barnavård.

Till husmodersskolan hörde även en barnkrubba som tog emot barn under 7 år när föräldrarna arbetade. De första åren hade husmodersskolan lokaler i Maria och Katarina folkskolor. Hösten 1914 flyttade man in i ett nybyggt hus vid Långholmsgatan 22-24 (f d 16). Den privata skolan finansierades bl.a. av bidrag från staden och olika donationsfonder.

Höstterminen 1971 kommunaliserades skolan och integrerades med Södra Latins gymnasium. Åren 1947-1985 hyrde skolan lokaler i fastigheten Ansgariegatan 2, 1986-1987 bedrevs undervisningen i Södra Latin. Namnet Maria husmodersskola upphörde 1987 då kurserna helt inordnades i gymnasiets verksamhet.

Maria husmodersskola består av två arkivbildare: Stiftelsen Maria husmodersskola (se/ssa/1271A), arkivtid 1909-1982, verksamhetstid 1911-v.t. 1971, och Maria husmodersskola - Södra Latins gymnasiums annex (se/ssa/1271B), arkivtid och verksamhetstid h.t. 1971-v.t. 1987. Stiftelsens arkiv innehåller t.ex. verksamhetsberättelser 1913-1974 och handlingar rörande skolans historia med fotografier ca 1920-1957. Annexets arkiv består nästan uteslutande av elevhandlingar som elevkort, betygskopior och betygskataloger 1971-1987. Elevfotografier från vissa kurser finns 1971-1986.

Uppdaterad