Maria-Högalids sjukvårdsförening

1899-1981SE/SSA/2104

Maria sjukvårdsförening började sin verksamhet 1899. Två sjuksköterskor, en anställd av föreningen och en anställd av Maria församling, arbetade tillsammans. De hade bostad och mottagning i lokaler som bekostades av föreningen.

År 1909 fanns mottagningen och sköterskehemmet på Hornsgatan 110. Mottagningen var öppen två timmar om dagen, i övrigt användes tiden till hembesök. Den vanligaste orsaken till vård var olycksfall och yttre skador. Därnäst kom ledgångs- och muskelreumatism, andningsorganens sjukdomar samt allmän svaghet och blodbrist, allt enligt föreningens verksamhetsberättelse för år 1909.

Namnet på föreningen ändrades till Maria-Högalids sjukvårdsförening när Högalids församling tillkom år 1925. Föreningen fick anslag från Stockholms stads fattigvårdsnämnd för att driva verksamheten.

Arkivet omfattar 11 volymer, däribland verksamhetsberättelser 1899-1981.

Extern länk

http://mariahogalidsjukvardsforening.wordpress.com/

Uppdaterad