Maria församlings skolråd

SE/SSA/1390A-SE/SSA/1390B

1831-1958

Maria församlings skolråd, 1845-1958, var under hela sin verksamhetsperiod inhyst i församlingens hus vid S:t Paulsgatan 10. Skolrådet, till år 1862 benämnt skolstyrelsen, ansvarade för församlingens skolhusbyggnader, förvaltade donationsfonder, bl.a. Meijerska bespisningen av fattiga skolbarn, såg till att skolgången inte försummades samt utfärdade tjänstgöringsbetyg till lärare. Församlingarnas skolråd upphörde 1958.

En skolbyggnadskommitté (se/ssa/1390B) inrättades 1889 för uppförandet av den nya skolbyggnaden, Maria skola, vid Ringvägen som invigdes 1893.

Maria skolråds arkiv innehåller t.ex. matrikel över lärare 1862-1893, berättelser över skolresor 1910-1912 och handlingar rörande kvarteren Gripen och Piskan 1831-1903. Skolbyggnadskommittén omfattar protokoll och handlingar 1889-1893.

Uppdaterad