Maria folkskola/överlärardistrikt

SE/SSA/0787

(1834-) 1845-1958 (-1984)

Maria folkskola tillkom 1845 och höll till i spridda lokaler till 1864 då församlingens första folkskolehus stod färdigt i kvarteret Magistern (f.d. Gripen). Byggnaden ritades av arkitekt Johan Fredrik Åbom, som också ritade ytterligare ett skolhus på samma tomt 10 år senare.

Till folkskolan hörde två skolgårdar, en för pojkar och en för flickor, samt en skolträdgård.

År 1865 var antalet inskrivna barn 488, år 1890 hade antalet ökat till 2521. Lokalerna räckte inte längre till och en ny byggnad uppfördes vid Ringvägen 23 efter ritningar av arkitekt Ernst Haegglund. Det nya skolhuset invigdes den 14 oktober 1893.

Skolans arkiv består till största delen av olika slags elevregister och betygskataloger 1845-1958. I arkivet förekommer även t.ex. fotografier 1880-1952 (serie F 5) och Föreningen CHT-pojkarnas handlingar 1834-1984 (serie Ö 2). Föreningen var uppkallad efter den mycket populäre läraren Carl Herrman Tidelius (verksam vid folkskolan 1880-1914) som även givit namn åt Tideliusgatan på Södermalm. Ritningar 1856-1890 se Ny Samling (NS) 79. Fr.o.m. läsåret 1958/59 förvaras handlingar hos Mariaskolan.

Uppdaterad