Maria asyl för fattiga barnföderskor

SE/SSA/0810B

1886-1905

År 1885 öppnades en asyl för fattiga barnaföderskor från landsorten vid Prästgårdsgatan 17 i Maria församling. Asylen var till för unga ogifta kvinnor, som for till Stockholm för att föda barn i hemlighet. Vid utskrivningen från Södra barnbördshuset saknade de nyblivna mödrarna både bostad och försörjning. I Maria asyl, som var en av stadens fattigvårdsanstalter, fick kvinnorna en tids vård och vila tillsammans med sina barn. Asylen upphörde 1906.

Arkivet består av följande: protokoll 1886-1902, inskrivningsliggare 1905, huvud- och kassaböcker 1885-1900, inventarieförteckningar 1886-1900 och verifikationer 1885-1901.

Uppdaterad