Maria arbetsstuga

SE/SSA/1202/02

1889-1914

Verksamheten vid Maria arbetsstuga startade 1889. I arbetsstugan sysselsattes barn efter skoltid. Numera motsvaras verksamheten av fritidshem.

Arkivet innehåller protokoll 1892-1896, räkenskaper 1889-1914, revisionsberättelser 1892-1893 och 1912-1913, styrelseberättelser 1912-1913 och diverse handlingar 1893-1894.

Uppdaterad