Maria arbetsförening

SE/SSA/1401

1856-1957

En arbetsförening tillhandahöll sömnadsarbete åt fattiga kvinnor som p.g.a. barntillsyn eller andra orsaker inte kunde arbeta utanför hemmet. Maria arbetsförening startades 1856 på initiativ av fru Betty Elde.

Föreningens aktiva medlemmar skaffade sömnadsmaterial, skötte tillklippningen av tyg och lämnade ut det tillklippta materialet till sömmerskorna. Även försäljningen av de färdiga plaggen ombesörjdes till en början av medlemmarna vars arbete var oavlönat. År 1868 öppnade föreningen en egen butik med avlönad expedit. Under 1900-talet kom dock föreningens arbete alltmer att utgöras av beställningsarbeten, framförallt från sjukhusen. Föreningen var verksam till 1957.

Till största delen består arkivet av räkenskaper 1856-1957 (G 1-G 8). En minnesskrift, 1856-1926, ingår i F:1, medlemsförteckningar 1856-1867 ingår i A:1.

Uppdaterad