Manillaskolan

Lek i snö. Fotografi ur Manillaskolans arkiv.

Arkivet omfattar tiden 1807-1930-tal (-1970)

1809 års riksdag anslog medel till Per Aron Borg för anordnande av en skola för dövstumma och blinda barn, Allmänna Institutet för Dövstumma och Blinda, som fick en statlig direktion och sitt första reglemente 1810. År 1812 inköpte Borg för egna medel fastigheten Manilla på Djurgården.

De blinda barnen överflyttades till en egen skola vid Tomteboda 1879. Till 1890 antogs dövstumma elever från hela landet. Samtidigt blev undervisningen av dessa barn obligatorisk och landet uppdelades i olika distrikt.

Institutets namn ändrades till Manilla Dövstumskola 1894 och 1966 till Manillaskolan. En utbildning för dövstumlärare, Dövstumlärarseminariet (se/ssa/2217), startades vid skolan 1874, överförd till Lärarhögskolan i Stockholm 1967.

Arkivet är tidsmässigt ojämnt levererat till Stockholms stadsarkiv. De flesta serierna finns till 1930-tal, några till 1970-tal och mycket material förvaras hos den ännu verksamma skolan. I arkivet hos Stockholms stadsarkiv (26,5 meter handlingar) finns t.ex. styrelseprotokoll 1811-1938, årsredogörelser 1883-1954, betygskataloger 1873-1936, fotografier 1860-tal-1961.

 Arkivets referensnummer: SE/SSA/0288

Uppdaterad