Malmqvistska barnuppfostringsanstalten

SE/SSA/0590

1852-1987

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten startades 1852 av Hovförsamlingens klockare Jonas Petter Malmqvist och hans hustru Johanna. Barnhemmet, som var till endast för flickor, drevs först av makarna Malmqvist och från 1865 av Sällskapet för understödjande av Malmqvistska Barnuppfostringsanstalten i Stockholm.

Barnhemmet låg på adressen Torkel Knutssonsgatan 22. Flickorna som bodde där blev intagna i 5-6-årsåldern och stannade som regel till efter konfirmationen.

Fram till 1913 undervisades de i huset av anställda lärare, tiden därefter gick de i Maria folkskola. Hemmet lades ned 1921. Under hela verksamhetsperioden bodde sammanlagt 723 flickor på barnhemmet. Efter nedläggningen stiftades ett sällskap som under en tid drev barnhemmet Rödkinda i Södertörns Villastad. Sällskapet namnändrades till Föreningen för Malmqvistska fonden 1980. Fonden existerar fortfarande och delar ut bidrag till behövande flickor.

Arkivet innehåller t.ex. protokoll 1865-1987, årsberättelser 1861-1963, barnmatriklar 1852-1947 och ansökningar 1875-1933.

Uppdaterad