Majföreningen

Majföreningen bildades i maj 1877 av ett antal ungdomar som hade konfirmerats i Adolf Fredriks församling åren 1872-1877. Syftet var att genom välgörenhet fira minnet av sin första nattvardsgång. Verksamheten bestod i att föreningen dels betalade avgiften för ett barn på församlingens barnhem, dels hjälpte konfirmander från fattiga hem med konfirmationskläder. Möten hölls i Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 28.

När föreningen upplöstes 1906 överlämnades dess tillgångar till Adolf Fredriks församlings barnhem i form av en fond ”Majföreningens fond till minne av teol. Doktor A.W. Staaf”.

Majföreningens arkiv omfattar 4 volymer bestående av protokoll och årsberättelser 1877-1901, räkenskapsböcker 1877-1903 och revisionsberättelser 1877-1901. Handlingar efter 1903 saknas.

Uppdaterad