Magistraten och rådhusrätten 1636-1849

SE/SSA/0138

1636-1849

I början av 1600-talet ändrades benämningen för Stockholms styrelse från Borgmästare och råd (se/ssa/0091) till Magistraten och rådhusrätten. Magistraten var den administrativa och styrande verksamheten och rådhusrätten den dömande. Magistraten fick från 1636 underinstanser då fyra kollegier bildades: Justitiekollegium (se/ssa/0145A), Handelskollegium (se/ssa/0147), Byggningskollegium (se/ssa/0134A) och Ämbetskollegium (se/ssa/0134B).

Under 1700- och 1800-talen minskade Magistratens inflytande. Uppgifter som tidigare hade varit ålagda Magistraten övertogs av bland andra Överståthållarämbetet (inrättat 1634). Med tiden omorganiserades kollegierna för att helt upphöra 1880.

Magistratens och rådhusrättens arkiv 1636-1849 omfattar 680 meter och består huvudsakligen av olika slags protokoll och handlingar till protokollen. Tiden 1636-1660 förekommer endast en protokollserie. Stockholms stads tänkeböcker är utgivna i tryck fram till år 1635.

Före år 1636 se Borgmästare och råd (se/ssa/0091), efter 1849 se Stockholms magistrat 1850-1964 (se/ssa/00139) och Stockholms rådhusrätt 1850-1947 (se/ssa/0140/01-0140/10) samt Stockholms rådhusrätt 1948-1970 (se/ssa/2393/01-2393/32).

Uppdaterad