Lyceum för flickor

Ett gulnat fotografi med skolbarn som försöker sitta stilla medan fotografiet tas.

Fotografi ur arkivet Lyceum för flickor. Klassföreståndare Ebba Högberg.

SE/SSA/0924

1875-1972

Den privata flickskolan stiftades av paret Gustaf och Hanna Tillander 4 oktober 1875. Efter att först hyrt lokaler vid Jakobsbergsgatan 22 flyttade skolan höstterminen år 1880 till Brunkebergsgatan 9. Skolan bestod då av samtliga klasser i små- och elementarskolan.

År 1913 inköptes ett skolhus vid Kommendörsgatan 13. Ett gymnasium tillkom h.t. 1879 och de första studenterna utexaminerades v.t. 1882. Den 8-åriga flickskolan kommunaliserades 1939 och gymnasiet 1971 (kallat Lyceum) upphörde 1972.

I skolans kindergarten (lekskola) och småskola togs även pojkar emot till 1920-talet. Sedan h.t. 1938 var Lyceums verksamhet förlagd till en ny byggnad vid Banérgatan 38-40. Den mest fullständiga serien består av betygskataloger 1875-1972. Elevmatriklar saknas före 1903 och elevkort före 1940.

Länk till sida med fler fotografier ur arkiven

Uppdaterad