Lutherska missionsföreningen

SE/SSA/0583

1869-1943

Lutherska missionsföreningen existerade från 2 december 1870 till 30 december 1943.

Sedan år 1880 hade Lutherska missionsföreningen regelbunden verksamhet på Kungsholmen. 1884 anslöts Kungsholms missionsförening till denna. 1897 öppnades ett missionshus beläget vid Kungsgatan 88. En ny kyrkobyggnad, Ansgariikyrkan, vid Kungsholmsgatan 23 invigdes den 22 januari 1928.

Lutherska missionsföreningen fungerade som en centralstyrelse för stockholmsmissionen. Fastighetshandlingar, 1869-1944, är både arkivets äldsta och yngsta serie.

Arkivet innehåller även protokoll från hela verksamhetsperioden, årsberättelser 1881-1942, jubileumshandlingar 1911 och 1921 (se volym F 3:2), missionsföreningens tidningar 1922-1942 m.m.

Uppdaterad