Lundströms samling, K.F. och P.A.

1745-1928SE/SSA/0582

Anders Lundström (1781-1865) var direktör för Bergianska trädgården som till 1885 var belägen mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken. Först arrenderades trädgården av A. Lundström, sedan av sonen, handelsträdgårdsmästaren Fredrik Lundström (1815-1899). De båda drev även en fröhandel vid Munkbron från år 1834. Samlingen är uppkallade efter Fredrik Lundströms söner, marinintendenten Karl Fredrik och lantbrukaren Per Axel.

Arkivet omfattar ca en meter dokument och innehåller släkthandlingar, handlingar rörande Bergianska trädgården, Lundströms fröhandel (f.d. Bergianska trädgårdens fröhandel) och familjens fastigheter i Stockholm.

Uppdaterad