Lärlings och yrkesskolestyrelsen (LYS)

1912-1963

SE/SSA/1022

Stockholms stads yrkesskolor inledde sin verksamhet år 1912 på Södermalm. Här kunde för första gången stadens ungdomar erbjudas praktiskt inriktad utbildning i samhällets regi. Antalet yrkesskolor, omfattande olika slags yrkesgrupper, ökade snabbt och filialer ordnades runt om i staden.

1937 samlades flertalet yrkesskolor och även LYS's kansli i en nybyggd skola i kvarteret Segelbåten, adress Polhemsgatan 35. Fr.o.m. hösten 1988 används skolbyggnaden av nuvarande S:t Eriks gymnasium (f.d. Polhemsgymnasiet). Lärlings- och yrkesskolestyrelsen administrerade yrkesskolornas verksamhet till 1963 då Skoldirektionen tog över.

Arkivet omfattar 68 meter handlingar. Hälften utgörs av protokoll med bilagor, dels yrkesskolestyrelsens protokoll, dels varje yrkesskolas nämnds protokoll. Resten av arkivet innehåller bl.a. handlingar rörande skolbyggnader och många fina fotografier från undervisningen vid de olika yrkesskolorna. Betygshandlingar och elevkort förvaras i respektive yrkesskolas arkiv, t.ex. S:t Eriks gymnasiums arkiv (f.d. Stockholms stads byggnadsskola) t.o.m. vårterminen 1988 och Fridhemsplans gymnasiums arkiv (f.d. Stockholms stads handelsskola) - båda förvarade i Stockholms stadsarkiv.

Uppdaterad