Lantegendomsnämnden

SE/SSA/0075

1907-1918

Lantegendomsnämnden började sin verksamhet 16 april 1908 och hade i uppgift att ha hand om förvaltningen av stadens egendomar belägna utanför dess dåvarande jurisdiktion. Lantegendomsnämndens uppgifter övertogs av Fastighetsnämnden som började sin verksamhet den 1 januari 1919.

I Lantegendomsnämndens arkiv finns t.ex. liggare rörande fastigheter och tomter i Bromma, Brännkyrka och Enskede, men också arbetsbeskrivningar och ritningar rörande t.ex. pontonbron över Tranebergssund mellan Kungsholmen och Brommalandet, som fanns innan Tranebergsbron uppfördes.

Uppdaterad