Långbrodals (f.d. Älvsjö) överlärardistrikt

1913-1958 (-1969)SE/SSA/1920

Älvsjö överlärardistrikt bildades 1918 och namnändrades till Långbrodals överlärardistrikt den 1 juli 1952. Verksamheten startade dock redan 1913/14 då distriktet kallades Kyrkskoledistriktet efter kyrkskolan i Brännkyrka församling.

Huvudskolan i Älvsjö, Långbrodals ”gamla” folkskola, uppfördes 1914-1915 efter ritningar av arkitekt Georg A. Nilsson. Folkskolebyggnaden var till utseendet identisk med folkskolorna i Enskede och Örby, även de ritade av Nilsson. Långbrodals överlärardistrikts arkiv omfattar skolorna i Långbrodal, Herrängen, Älvsjö, Solberga och Örby under varierande tidsperioder. Se Stockholms stadsarkivs skolregister.

Till största delen består arkivet av betygskataloger 1913-1952 och elevkort för elever födda 1898-1941. Verksamhetstiden är 1913-1958, men handlingar förekommer både före och efter perioden, t.ex. in- och utsrkivningsböcker, Långbrodals folkskola 1952-1968/69 ingår i serie D 1 och fotografier 1910-tal-1962 (F 5).

Uppdaterad