Kvinnliga kontoristföreningen

1903-2003SE/SSA/0082A

Kvinnliga kontoristföreningen (KKF) bildades den 9 juni 1903. Föreningens huvudsakliga uppgift var att arbeta för bättre arbetsförhållanden och löner för det relativt stora antal kvinnliga kontorister som fanns redan vid sekelskiftet. I seklets början deltog föreningen mycket aktivt i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Kontakterna med andra kvinnoorganisationer var också livliga.

Föreningens arkiv är mycket välbevarat om man jämför med organisationsarkiv i allmänhet. Protokollserierna, till exempel, vittnar om hur föreningens grundläggande idéer genom åren drivits i olika frågor. Medlemstillhörigheten är väldokumenterad i bl.a. medlemsregister och uppbördsböcker. Andra intressanta material är de ganska omfattande samlingarna av fotografier och eget tryck.

Uppdaterad