Kungsholms läroverk för flickor

SE/SSA/0285

1889-1938

Fröken Hanna Blomquist bildade 1889 den privata flickskolan, Kungsholms läroverk för flickor. Skolans sammanslogs med Kungsholms elementarskola för flickor den 1 juli 1938.

Skolan har varit verksam vid Kungsholmsgatan 22 (f.d. 18, f.d. 10)/Scheelegatan 16 1889-1923, Kungsholmsgatan 30 1923-1938.

Arkivets enda handlingar som är fullständigt bevarade utgörs av betygskataloger (serie D 2) 1889-1938. Övriga handlingar, såsom exempelvis protokoll och årsredogörelser, är mycket sporadiskt bevarade.

Uppdaterad