Kungsholms församlings nykterhetsgrupp

SE/SSA/1099: 1910-1926

Nykterhetsgruppen bildades vid ett konstituerande sammanträde på Kungsholmens pastorexpedition den 11 januari 1910. Föreningens målsättning var att arbeta för nykterhetssakens befrämjande, i första hand inom församlingen. Verksamheten bedrevs genom sammanträden, upplysningsmöten och särskilda inbjudningar till mödrar, arbetslösa män m fl då föredrag eller annan underhållning anordnades i nykterhetsgruppens lokal på Kungsholmsgatan 72. Sommartid företogs även utflykter.

Nykterhetsgruppen upplöstes officiellt den 24 november 1926 efter att sedan 1917 alltmer uppgått i församlingens diakoniråd. Innestående bankmedel överlämnades till Kungsholms församlings ungdomsförening. Arkivet består av protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsmatriklar och räkenskaper.

Uppdaterad