Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse

SE/SSA/0195

1757-1932

Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse kan sägas ha sitt ursprung i det fattighus som församlingen byggde och öppnade år 1762. Fattighuset kom att bli det sist inrättade i Stockholm för vilket en församling ansvarade och det löd under en särskild fattighusdirektion, från 1864 fattigvårdsstyrelse.

1932 avvecklades fattigvårdsstyrelsen och ansvaret för den lokala fattigvården i Kungsholms församling övergick till det nyinrättade fattigvårdsdistriktet VII.

I Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelses arkivförteckning finns en mycket utförlig historik rörande både fattigvården i Kungsholms församling ca 1740-1932 och fattigvården i Stockholm allmänt 1672-1932. I arkivet märks ett antal rullor över olika slags fattighjälp som har givits till barn, bl.a. liggare över utdelade skor 1895-1919 (serie D 3 G).

Uppdaterad