Kungsholms (församlings) barnavärn

SE/SSA/1831 1938-1967

Kungsholms barnavärn bildades 1938 genom en sammanslagning av tidigare barnavärn och arbetsstugor i Kungsholms och S:t Görans församlingar. Både barnavärn och arbetsstugor hade till uppgift att ge skolbarn en plats att vara på medan deras föräldrar arbetade. I arbetstugorna sysselsattes barnen med handarbete och slöjd, i barnavärnen gavs det mer tid till läxläsning och lek. Så småningom ombildades både arbetsstugor och barnavärn till eftermiddagshem (fritidshem). Kungsholms barnavärns verksamhet upphörde den 12 september 1967. Arkivet består huvudsakligen av protokoll och räkenskaper.

Uppdaterad