Kungsholms barnhem

SE/SSA/1870

1892-1959

Kungsholms barnhem bildades 1892 och var avsett för flickor mellan fem och tolv år. En ny byggnad för barnhemmet uppfördes året därpå i kvartet Fasanen 1 vid Drottningholmsvägen. Barnhemmet upphörde 1943, men samtidigt bildades en stiftelse med uppgift att ge understöd till behövande barn inom Kungsholms och S:t Görans församlingar.

I det ojämnt bevarade arkivet förekommer bl.a. protokoll 1892-1925, verksamhetsberättelser 1906-1941, medlemsförteckningar 1938-1958 och intagningshandlingar 1913-1943.

Uppdaterad