Kungsholmens gymnasium

1902-1994 SE/SSA/1307

Riksdagen beslöt 1902 att inrätta ett nytt läroverk i Stockholm. Höstterminen samma år började Kungsholmens allmänna läroverk sin verksamhet i provisoriska lokaler vid S:t Eriksgatan 24 (1902-1908) och senare S:t Eriksgatan 14 (1907-1908). Den 1/2 1908 invigdes den nya läroverksbyggnaden vid Hantverkargatan 67-69.

Ursprungligen bestod läroverket av en realskola för pojkar.Höstterminen 1929 fick även flickor tillträde till läroverket. Samtidigt inrättades ett treårigt gymnasium som påbyggnad på realskolan. Läroverket fick namnet Kungsholmens gymnasium 1967. Numera heter skolan Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium.

Skolan är fortfarande verksam och förvarar sitt arkiv fr.o.m. ca 1980. I Stockholms stadsarkiv förvaras bl.a. in- och utskrivningsmatriklar 1902-1969, betygskataloger 1902-1980 samt centrala prov 1967-1994. De senare har levererats i förtid p.g.a. utrymmesskäl då skolan har varit typskola för bevarande av prov i samtliga ämnen, till skillnad från bevarande av prov endast i ämnet svenska.

.

Uppdaterad