Kungsholmens enskilda läroverk

1920-1969 SE/SSA/1240

1911 tillkom ett privat läroverk för flickor, Kungsholmens enskilda läroverk. Skolan upphörde efter höstterminen 1967. Skolans adresser: Kungsgatan 2 B 1911-1912, Hantverkargatan 8 1912-1940, Kungsholmstorg 4 1941-1967.

Det enda arkivmaterial som finns bevarat från tiden före 1954 är elevernas avgångsbetyg och betygsböcker från andra skolor, 1920-1967. I övrigt är arkivet mycket ofullständigt bevarat, exempelvis saknas protokoll, korrespondens och verksamhetsberättelser helt och hållet.

Uppdaterad