Kungliga Svea ingenjörskårs församling

855-1927 SE/SSA/1567

Svea ingenjörskår och dess föregångare, Pontonjärbataljonen och Sappörkompaniet bildade en egen, icke-territoriell (dvs. icke geografisk), församling, kallad Svea ingenjörskårs församling, inom svenska kyrkan tiden 1855-1927.

Arkivet innehåller husförhörslängder, in- och utflyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, förteckning över rekryter, strafflängder m.m.

Uppdaterad