Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus

 1852-1970 SE/SSA/1013

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus öppnades 1854 i ett hus vid Kungsholmstorg. Sjukhuset kom till på privat initiativ eftersom bristen på vårdplatser för barn i Stockholm var mycket stor vid den här tiden. 1899 flyttade sjukhuset till ett nybyggt hus vid Kronobergsparken. 1969 lades sjukhuset ned och vården av sjuka barn överfördes till Sankt Görans sjukhus.

Barnsjukhusets arkiv omfattar 480 meter och innehåller förutom patientjournaler och -liggare bl a styrelseprotokoll, årsberättelser, stadgar, korrespondens och historik (se F 3:6).

Uppdaterad