Kronohäktet Långholmen

1847-1970SE/SSA/1693A

Kronohäktet Långholmen tillkom efter 1840-1841 års riksdagsbeslut om att en mer human fängelseform skulle införas i Sverige. Fängelset uppfördes enligt den amerikanska ”Philiadelphiamodellen” och bestod av enskilda celler istället för stora förvaringsrum där både män och kvinnor var inhysta tillsammans.

Kronohäktet öppnades 1850 och tog emot brottsmisstänkta från hela landet under rannsakningstiden samt fångar med korta strafftider. De som dömdes till längre fängelsestraff förflyttades till Centralfängelset Långholmen (se/ssa/1694).

År 1911 förenades Kronohäktet och Centralfängelset till en gemensam fångvårdsanstalt. Trots detta bildar Kronohäktet ett eget arkiv t.o.m. 1970. Arkivet utgörs till större delen av stamrullor över fångar 1851-1954.

I arkivet ingår även handlingar rörande Johan Alfred Andersson Ander, den siste som avrättades i Sverige 1910. Eftersom han var dödsdömd blev aldrig någon överflyttning till Centralfängelset aktuell. Arkivet är belagt med 50-årig sekretess enligt Sekretesslagen, SL 7:21.

Uppdaterad