Kristna egnahemsföreningen i Stockholm

1845-1980SE/SSA/1041

I 1890-talets Stockholm var många familjer bostadslösa. Initiativet till att bilda en förening togs inom frikyrkliga arbetarkretsar.Föreningen bildades den 7 januari 1899 och hade i uppgift att uppföra eller inköpa hus passande som arbetarbostäder. Året därpå beslöt föreningen att bilda fem filialer. Efter 50 års verksamhet, år 1949, hade 51 fastigheter och tre lantegendomar inköpts. Ett nybygge vid Alingsåsvägen hade uppförts.

Arkivet är så gott som fullständigt bevarat från verksamhetens begynnelseår, 1899. Däremot är senare tiders handlingar mycket ojämnt bevarade. De äldsta handlingarna utgörs av fastighetshandlingar rörande Gribbylund från 1845 (serie F 1). Exempel på andra handlingstyper: års- och revisionsberättelser 1899-1950 med föreningens historik 1899-1949 (serie B) och medlemsmatriklar 1899-1947 (serie D 1).

Uppdaterad