Kraftska skolan

1809-1972

SE/SSA/1244

Hovinstrumentmakaren Mathias Petter Kraft (1753-1807) donerade sin kvarlåtenskap att användas till grundläggande av en skola för utbildning av fattiga borgares barn i praktiska ämnen. Kraftska skolan började sin undervisning i maj 1809 med ett 20-tal elever i samma byggnad som Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola vid Trädgårdsgatan 2. 1847 sammanslogs Kraftska skolan med Storkyrkoförsamlingens folkskola och flyttade till folkskolans hus vid Själagårdsgatan 6. 1864 blev Kraftska skolan åter en egen enhet, men fortsatte att dela hus med folkskolan på olika adresser.

Kraftska skolan, som blev något av en föregångare genom sin tidiga satsning på moderna språk och yrkesförberedande ämnen, kom att inriktas på handelsyrket och anses därför vara Stockholms första handelsskola. Skolan hade som mest 50 elever. P.g.a. dålig ekonomi lades den privata skolan ned efter vårterminen 1972.

Arkivet är tämligen ojämnt bevarat. Bland examenshandlingarna (serie F 1) ingår även årsredogörelser, skolkataloger och anmärkningsjournaler, spridda år. Endast ett fåtal klassfotografier, 1915-1922 och 1961-1963 (en klass), har bevarats.

Uppdaterad