Konvalescenthemskontoret

1930-1966SE/SSA/2000

En gemensam styrelse för stadens konvalescenthem, Konvalescenthemsstyrelsen, inrättades av Hälsovårdsnämnden 1930. År 1943 beslöt Stadsfullmäktige att inrätta ett särskilt förvaltningskontor, Konvalescenthemskontoret, för handläggning av ärenden rörande konvalescenthemmen. 1969 överfördes förvaltningen av hemmen till olika sjukhus och kontorets verksamhet upphörde. Arkivet som är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen, SL 7:1, innehåller bl.a. patientregister 1951-1966.

Uppdaterad