Konsthantverkarnas gille

SE/SSA/0523: (1700-tal-) 1906-1984

Konsthantverkarnas Gille grundades 1906 av ett antal betydande konsthantverkare. De var sysselsatta med möbler, textil, glas, keramik, guld-, silver- och konstsmide. I Gillets stadgar fastslogs att dess syfte var att främja konsthantverket i Sverige i en tid då den industriella massproduktionen började göra sig alltmer gällande.

Medlemsförteckningar 1906-1960, korrespondens 1906-1984, fotografier 1910-1911 (1 volym) samt odaterade (10 volymer), handlingar rörande utställningar 1913-1980 är några exempel på vad arkivet innehåller. Arkivet innehåller även ett stort antal föremål och klichéer som inte är upptagna i arkivförteckningen.

Uppdaterad