Konsthantverkarnas förening

Konsthantverkarnas föreningsarkiv inkom troligtvis tillsammans med Konsthantverkarnas Gilles arkiv som överlämnades till Stockholms stadsarkiv i två leveranser under åren 1976 samt 1986. Materialet var oförtecknat. Arkivet omfattar ca 0,6 hyllmeter och består av handlingar från 1951-1985, där luckor finns eftersom material saknas. Vissa protokoll från spridda år under 1950-1970-talet finns dock i Konsthantverkarnas Gilles arkiv.

Läs mer

http://konsthantverkarna.se/om-oss/historik

Uppdaterad